SCI SCIE
Rocznik Ochrona Srodowiska 期刊简介
Rocznik Ochrona Srodowiska
英文简介:

Czasopismo publikuje artykuły w szeroko rozumianej problematyce inżynierii i ochrony środowiska obejmujące nie tylko technologie i urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, termicznej utylizacji oraz przeróbce i wykorzystaniu odpadów np. w branży budowlanej ale także szeroko rozumiane instalacje sanitarne, jak również prawo ochrony środowiska, edukację ale także ochronę zdrowia w odniesieniu do ochrony środowiska człowieka. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane oryginalne prace własne w szczególności wyniki badań procesowych oraz ich analiza, a następnie prace teoretyczne. Artykuły w Roczniku (wersja drukowana) publikowane będą w języku angielskim. Natomiast na stronie internetowej istnieje możliwość umieszczenia dodatkowo wersji polskiej. Każdy zgłoszony artykuł kierowany jest do dwóch Recenzentów – samodzielnych pracowników naukowych specjalizujących się w danej tematyce. Recenzenci nie są afiliowani w tej samej instytucji co Autor (Autorzy) recenzowanego artykułu. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest negatywna powołuje się trzeciego Recenzenta – tzw. rozjemcę, przy czym trzeci Recenzent nie jest informowany o fakcie, że istnieje recenzja negatywna. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów, poprawek stylistycznych, uzupełnień oraz korekty przytaczanej nadmiernie literatury (której związek z treścią publikacji jest wątpliwy), o ile zdaniem redakcji podniesie to wartość merytoryczną i poczytność czasopisma. Po zatwierdzeniu pracy do druku, Autorzy otrzymują informację dotyczącą kwoty, jaką należy wpłacić na konto Redakcji, celem opublikowania artykułu. Kwota za artykuł (do 12 stron) wynosi 1000 zł. Dopłata za każdą kolejną stronę wynosi 75 zł. Przesłanie artykułu do Rocznika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki procedowania.

中文简介:(来自Google、百度翻译)

杂志刊载在工程和环保的更广泛问题的文章,不仅包括水处理,废水处理,空气净化,热利用和加工和废物利用,比如使用的技术和设备,在建筑行业,也广泛理解卫生设施,以及正确的环境保护,教育以及与保护人类环境有关的健康保护。首先,原来自己的工作将是合格的,特别是过程测试的结果和他们的分析,然后是理论工作。 年鉴(印刷版)中的文章将以英文出版。但是,在网站上可以包含额外的波兰语版本。每篇提交的文章都针对两位评审员 - 专门研究特定主题的独立研究人员。审阅者与审阅文章的作者(作者)不属于同一机构。如果其中一个评论是否定的,则会调用第三个评论者 - 即所谓的评论调解员,第三位评审员未被告知存在负面评论这一事实。 编辑保留随时快捷方式,文体更正,补充和调整过度引用文献(其关系与出版物的内容是值得怀疑的),如果编辑认为它会提高的内容和读者群的杂志的权值。 在批准打印工作后,作者会收到有关要向编辑帐户支付的金额的信息,以便发布文章。文章的金额(最多12页)是1000波兰兹罗提。每增加一页的附加费为75兹罗提。 向年鉴发送文章等于同意该程序。

想要发表SCI,往往要大量阅读文献,如何提高SCI阅读效率,做到日读30+文献呢?

我为大家推荐一款高效的SCI阅读工具——鲸译SCI阅读器 https://www.jingyiwenxian.com/index#

①智能翻译媲美人工

②文献管理高效便捷

③云端阅读方便安全

④文档编辑功能强大

期刊ISSN
1506-218X
影响指数
0.764 查看JCR评价数据
最新CiteScore值
0.85 查看CiteScore评价数据
最新自引率
17.40%
期刊官方网址
http://www.speciation.net/Database/Journals/Rocznik-Ochrona-Srodowiska-;i3122
文献阅读官方网址
https://www.jingyiwenxian.com/index
期刊投稿网址
通讯地址
MIDDLE POMERANIAN SCI SOC ENV PROT, POLITECHNIKA KOSZALINSKA, SNIADEKICH 2, KOSZALIN, POLAND, 75-453
偏重的研究方向(学科)
ENVIRONMENTAL SCIENCES-
出版周期
Annual
出版年份
0
出版国家/地区
POLAND
是否OA
No
SCI期刊coverage
Science Citation Index Expanded(科学引文索引扩展)
NCBI查询
PubMed Central (PMC)链接 全文检索(pubmed central)
Rocznik Ochrona Srodowiska 期刊中科院JCR 评价数据
最新中科院JCR分区
大类(学科)
小类(学科)
JCR学科排名
环境科学与生态学
ENVIRONMENTAL SCIENCES(环境科学) 4区
210/242
最新的影响因子
0.804 查看高效阅读SCI的方法
最新公布的期刊年发文量
年度总发文量 年度论文发表量 年度综述发表量
48 48 0
总被引频次 545
特征因子 0.000400
影响因子趋势图
2007年以来影响因子趋势图(整体平稳趋势)
Rocznik Ochrona Srodowiska 期刊CiteScore评价数据
最新CiteScore值
0.85
=
引文计数(2018) 文献(2015-2017)
=
88次引用 104篇文献
文献总数(2014-2016) 104
被引用比率
48%
SJR
0.149
SNIP
0.873
CiteScore排名
序号 类别(学科) 排名 百分位
1 Environmental Science General Environmental Science #100/193
CiteScore趋势图
CiteScore趋势图
scopus涵盖范围
scopus趋势图
Rocznik Ochrona Srodowiska 投稿经验(由下方点评分析获得,0人参与,586人阅读)
偏重的研究方向:
  • 暂无
投稿录用比例: 暂无
审稿速度: 暂无
分享者 点评内容
没有更多了~
aaa
#100 193
Rocznik Ochrona Srodowiska 0.85 第48百分位
排名
来源出版物名称 CiteScore2017 百分位
#1
Applied Catalysis B: Environmental 10.92 第99百分位
#2
Global Change Biology 9.12 第99百分位
#3
Annual Review of Environment and Resources 8.27 第98百分位
#4
Environmental International 7.32 第98百分位
#5
Land Degradation and Development 6.59 第97百分位
#6
Environmental Science: Nano 6.52 第97百分位
#7
Journal of Cleaner Production 5.79 第96百分位
#8
Frontiers in Environmental Science 5.60 第96百分位
#9
Global Biogeochemical Cycles 5.13 第95百分位
#10
Current Opinion in Environmental Sustainability 4.87 第95百分位
#11
Environmental Research Letters 4.83 第94百分位
#12
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 4.75 第94百分位
#13
Organization and Environment 4.68 第93百分位
#14
Environmental Research 4.59 第93百分位
#15
Computers, Environment and Urban Systems 4.45 第92百分位
#16
Ecological Economics 4.13 第91百分位
#17
Atmospheric Environment 4.12 第91百分位
#18
Transportation Research, Part D: Transport and Environment 3.95 第90百分位
#19
Journal of Industrial Ecology 3.93 第90百分位
#20
Environment and Behavior 3.88 第89百分位
#21
Journal of Environmental Informatics 3.88 第89百分位
#22
Geobiology 3.78 第88百分位
#23
Applied Geography 3.75 第88百分位
#24
International Journal of Life Cycle Assessment 3.71 第87百分位
#25
Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 3.69 第87百分位
#26
Environmental Reviews 3.45 第86百分位
#27
Regional Studies 3.29 第86百分位
#28
Journal of Transport Geography 3.21 第85百分位
#29
Environmental and Climate Technologies 3.03 第84百分位
#30
Journal of Environmental Sciences 3.03 第84百分位
#31
Environmental Geochemistry and Health 2.78 第84百分位
#32
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE 2.61 第83百分位
#33
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 2.57 第83百分位
#34
Journal of Environmental Education 2.53 第82百分位
#35
Marine Policy 2.52 第81百分位
#36
Natural Resources Research 2.52 第81百分位
#37
BMC Ecology 2.35 第81百分位
#38
Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences 2.26 第80百分位
#39
Frontiers of Environmental Science and Engineering 2.08 第80百分位
#40
River Research and Applications 2.07 第79百分位
#41
Environmental Technology and Innovation 2.02 第79百分位
#42
Climate Research 1.96 第78百分位
#43
Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis 1.94 第77百分位
#44
Science China Life Sciences 1.94 第77百分位
#45
Carbon Management 1.92 第76百分位
#46
Environmental Monitoring and Assessment 1.86 第76百分位
#47
IET Intelligent Transport Systems 1.84 第75百分位
#48
Radiation and Environmental Biophysics 1.74 第75百分位
#49
Integrated Environmental Assessment and Management 1.72 第74百分位
#50
Journal of Environmental Planning and Management 1.72 第74百分位
#51
European Journal of Remote Sensing 1.70 第73百分位
#52
Wetlands 1.70 第73百分位
#53
Polar Research 1.66 第72百分位
#54
Journal of Hydrologic Engineering - ASCE 1.64 第72百分位
#55
Natural Resources Forum 1.62 第71百分位
#56
Environmental Progress and Sustainable Energy 1.57 第71百分位
#57
Journal of Agricultural and Environmental Ethics 1.54 第70百分位
#58
Geomatics, Natural Hazards and Risk 1.51 第70百分位
#59
Environment Systems and Decisions 1.49 第69百分位
#60
Bulletin of Mathematical Biology 1.47 第68百分位
#61
Mathematical Medicine and Biology 1.47 第68百分位
#62
Bulletin of Geosciences 1.46 第68百分位
#63
The Scientific World Journal 1.43 第67百分位
#64
Environmental Values 1.41 第66百分位
#65
Mountain Research and Development 1.41 第66百分位
#66
Geomicrobiology Journal 1.39 第66百分位
#67
Environmental Hazards 1.37 第65百分位
#68
Global Governance 1.36 第65百分位
#69
Isotopes in Environmental and Health Studies 1.32 第64百分位
#70
Journal of Environmental Engineering, ASCE 1.32 第64百分位
#71
Natural Hazards Review 1.26 第63百分位
#72
Bioremediation Journal 1.25 第62百分位
#73
International Regional Science Review 1.25 第62百分位
#74
Annals of Regional Science 1.24 第61百分位
#75
Coastal Management 1.24 第61百分位
#76
Journal of Integrative Environmental Sciences 1.21 第60百分位
#77
Polish Journal of Environmental Studies 1.21 第60百分位
#78
ATTI Della Accademia Nazionale Dei Lincei Rendiconti Lincei Scienze Fisiche E Naturali 1.20 第59百分位
#79
Chemistry and Ecology 1.19 第59百分位
#80
International Journal of Low-Carbon Technologies 1.18 第58百分位
#81
Geosciences Journal 1.16 第58百分位
#82
Landscape Research 1.13 第57百分位
#83
Environment and Development Economics 1.12 第56百分位
#84
Physical Geography 1.12 第56百分位
#85
Environmental Modeling and Assessment 1.11 第56百分位
#86
International Journal of Environmental Research 1.10 第55百分位
#87
Journal of Environmental Studies and Sciences 1.07 第54百分位
#88
Revista Chilena de Historia Natural 1.07 第54百分位
#89
Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics 1.06 第54百分位
#90
Archives of Environmental and Occupational Health 1.03 第53百分位
#91
Transactions of the Royal Society of South Africa 1.02 第53百分位
#92
Archives of Environmental Protection 1.01 第52百分位
#93
Arabian Journal of Geosciences 0.97 第52百分位
#94
Instrumentation Science and Technology 0.96 第51百分位
#95
Sustainability: Science, Practice, and Policy 0.94 第51百分位
#96
Canadian Journal of Civil Engineering 0.91 第50百分位
#97
Scientifica 0.91 第50百分位
#98
Global Nest Journal 0.89 第49百分位
#99
Environmental Geosciences 0.88 第48百分位
#100
Huanjing Kexue/Environmental Science 0.85 第48百分位
#101
Rocznik Ochrona Srodowiska 0.85 第48百分位
#102
Australian Journal of Environmental Education 0.84 第47百分位
#103
International Journal of Critical Infrastructures 0.83 第46百分位
#104
Air, Soil and Water Research 0.81 第46百分位
#105
Issues in Environmental Science and Technology 0.81 第46百分位
#106
Acta Biotheoretica 0.80 第45百分位
#107
Environmental and Ecological Statistics 0.77 第44百分位
#108
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 0.70 第44百分位
#109
Biology and Environment 0.68 第43百分位
#110
Fibres and Textiles in Eastern Europe 0.68 第43百分位
#111
Journal of Environmental Science and Technology 0.67 第42百分位
#112
Asian Journal of Atmospheric Environment 0.66 第42百分位
#113
Modelling, Measurement and Control C 0.65 第41百分位
#114
Revista Ambiente e Agua 0.65 第41百分位
#115
Climate Law 0.64 第40百分位
#116
Indian Journal of Fibre and Textile Research 0.64 第40百分位
#117
Journal of Ecological Engineering 0.64 第40百分位
#118
Izvestiya, Physics of the Solid Earth 0.63 第39百分位
#119
Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B - Biological Sciences 0.62 第38百分位
#120
EnvironmentAsia 0.60 第37百分位
#121
Nature Environment and Pollution Technology 0.60 第37百分位
#122
Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh 0.59 第37百分位
#123
Transactions of the Royal Society of South Australia 0.58 第36百分位
#124
Economy of Region 0.55 第35百分位
#125
Journal of Green Building 0.55 第35百分位
#126
Ochrona Srodowiska 0.53 第34百分位
#127
Zhongguo Huanjing Kexue/China Environmental Science 0.53 第34百分位
#128
International Journal of Marine and Coastal Law 0.52 第33百分位
#129
Acta Biologica Hungarica 0.51 第33百分位
#130
International Journal of Environment and Health 0.50 第32百分位
#131
Open Ecology Journal 0.50 第32百分位
#132
Ambiente e Sociedade 0.45 第31百分位
#133
International Journal of Plasma Environmental Science and Technology 0.45 第31百分位
#134
Industria Textila 0.44 第30百分位
#135
Moscow University Biological Sciences Bulletin 0.44 第30百分位
#136
Czech Polar Reports 0.43 第29百分位
#137
Agrociencia 0.42 第29百分位
#138
Huanjing Kexue Xuebao / Acta Scientiae Circumstantiae 0.41 第28百分位
#139
NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security 0.41 第28百分位
#140
International Journal of Design and Nature and Ecodynamics 0.40 第27百分位
#141
Contemporary Problems of Ecology 0.38 第27百分位
#142
Pertanika Journal of Science and Technology 0.34 第26百分位
#143
Applied Environmental Education and Communication 0.33 第25百分位
#144
National Identities 0.33 第25百分位
#145
Natures Sciences Societes 0.33 第25百分位
#146
Cartographic Perspectives 0.32 第24百分位
#147
Journal of Environmental Engineering and Science 0.32 第24百分位
#148
Journal of Environmental Science and Management 0.32 第24百分位
#149
EurAsian Journal of BioSciences 0.30 第22百分位
#150
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 0.30 第22百分位
#151
Anuario do Instituto de Geociencias 0.28 第21百分位
#152
Economia Agraria y Recursos Naturales 0.28 第21百分位
#153
International Journal of Safety and Security Engineering 0.27 第20百分位
#154
Ochrona Srodowiska i Zasobow Naturalnych 0.26 第20百分位
#155
Imago Mundi 0.24 第19百分位
#156
Pakistan Journal of Life and Social Sciences 0.23 第19百分位
#157
WIT Transactions on Ecology and the Environment 0.23 第19百分位
#158
Procedia Environmental Science, Engineering and Management 0.21 第18百分位
#159
Kobunshi Ronbunshu 0.20 第17百分位
#160
Research Journal of Chemistry and Environment 0.20 第17百分位
#161
Strategic Planning for Energy and the Environment 0.20 第17百分位
#162
Revista em Agronegocio e Meio Ambiente 0.19 第16百分位
#163
E3S Web of Conferences 0.18 第15百分位
#164
International Journal of Environmental Sustainability 0.18 第15百分位
#165
Journal of Applied Biological Sciences 0.17 第14百分位
#166
Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 0.17 第14百分位
#167
Journal of Agriculture and Environment for International Development 0.16 第13百分位
#168
Naturschutz und Landschaftsplanung 0.16 第13百分位
#169
Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii 0.15 第12百分位
#170
Ecos - A Review of Conservation 0.12 第11百分位
#171
Jeoloji Muhendisligi Dergisi 0.12 第11百分位
#172
Fronteiras 0.11 第11百分位
#173
Filtration and Separation 0.10 第10百分位
#174
Journal of Environmental Science and Engineering 0.10 第10百分位
#175
CONCAWE Reports 0.09 第9百分位
#176
International Journal of Interdisciplinary Environmental Studies 0.09 第9百分位
#177
Humans and Nature 0.08 第8百分位
#178
Membrane Technology 0.08 第8百分位
#179
Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 0.07 第6百分位
#180
GIM International 0.07 第6百分位
#181
Studies in Regional Science 0.07 第6百分位
#182
International Dyer 0.06 第5百分位
#183
International Journal of Energy, Environment and Economics 0.06 第5百分位
#184
Tropicultura 0.05 第4百分位
#185
Indian Journal of Environmental Protection 0.04 第4百分位
#186
Renewable Resources Journal 0.04 第4百分位
#187
BTRA Scan 0.03 第3百分位
#188
Colourage 0.02 第2百分位
#189
Natur und Recht 0.02 第2百分位
#190
Earth 0.01 第1百分位
#191
CONCAWE Review 0.00 第0百分位
#192
Nat Counc Paper Ind Air Stream Impr Inc, Tech Bull 39 0.00 第0百分位
#193
Textile Magazine 0.00 第0百分位

Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司