SCI SCIE
Postepy Mikrobiologii 期刊简介
Postepy Mikrobiologii
英文简介:

Postępy Mikrobiologii są kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Pismo powstało w 1961 roku, początkowo wydawane pod patronatem Komitetu Mikrobiologii PAN, zaś od roku 1989 stało się organem ZG PTM. Realizuje ono zasadnicze cele Towarzystwa tj. propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych, popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa – par. 9 Statutu PTM. Postępy Mikrobiologii są lekturą przedmiotową dla studentów kilku kierunków biologicznych oraz często miejscem publikacji pierwszych prac młodych pracowników naukowych. Artykuły publikowane w Postępach Mikrobiologii podlegają recenzji zarówno przez członków Rady Redakcyjnej jak recenzentów. Nakład kwartalnika został w bieżącym roku zredukowany i wynosi obecnie 100 egzemplarzy. Pismo jest finansowane z różnych źródeł tj. wolnej sprzedaży, składek członkowskich PTM oraz reklam. Postępy Mikrobiologii zamieszczają artykuły przeglądowe ze wszystkich dziedzin mikrobiologii, które nie są drukowane w innych czasopismach. W dziale nowości wydawniczych powstają recenzje nowych książek z zakresu mikrobiologii i nauk pokrewnych, które ukazują się w Polsce. Pismo informuje też o działalności naukowej oraz o konferencjach, zjazdach itp. organizowanych przez ZG PTM. Ze względu na duże zróżnicowanie tematyczne nadsyłanych do Redakcji artykułów, w praktyce nie jest możliwy druk zeszytów monograficznych, wyjątek stanowią nieliczne przedruki lub suplementy. Oprócz zeszytów specjalnych możliwy jest druk krótkich cyklów tematycznych, drukowane w kilku kolejnych zeszytach.

中文简介:(来自Google、百度翻译)

微生物学的进展是波兰微生物学家协会的季刊。这封信写于1961年,最初是在波兰科学院微生物学委员会的赞助下出版的,从1989年起成为ZG PTM的机构。它实现了社会的主要目标,即促进微生物科学的发展,在社会成员和社会各界普及微生物学的成就 - 教区PTM章程第9条。微生物学的进步是面向学科的材料,适用于几个生物学系的学生,通常是年轻研究人员的第一批作品出版的地方。发表在微生物学进展中的文章将受到编辑委员会和审稿人的审查。本季度的季度版本已经减少,现在已达到100份。这封信的资金来自各种渠道,即免费销售,PTM会员费和广告。微生物学的进展包括来自所有微生物学领域的评论文章,这些文章没有在其他期刊上印刷。在波兰出版了微生物学和相关科学领域新出版物领域的新出版物。该信还通报了ZG PTM组织的科学活动以及会议,大会等。由于发送到编辑部的文章的主题多样性很大,实际上不可能打印专题笔记本,例外是一些重印或补充。除了特殊的笔记本电脑,还可以打印短的主题周期,在几个后续的笔记本电脑中打印。

想要发表SCI,往往要大量阅读文献,如何提高SCI阅读效率,做到日读30+文献呢?

我为大家推荐一款高效的SCI阅读工具——鲸译SCI阅读器 https://www.jingyiwenxian.com/index#

①智能翻译媲美人工

②文献管理高效便捷

③云端阅读方便安全

④文档编辑功能强大

期刊ISSN
0079-4252
影响指数
0.250 查看JCR评价数据
最新CiteScore值
0.29 查看CiteScore评价数据
最新自引率
31.10%
期刊官方网址
http://www.pm.microbiology.pl/
文献阅读官方网址
https://www.jingyiwenxian.com/index
期刊投稿网址
通讯地址
POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGOW-POLISH SOCIETY OF MICROBIOLOGISTS, CHELMSKA STR 30-34, WARSAW, POLAND, 00-725
偏重的研究方向(学科)
生物-微生物学
出版周期
Quarterly
出版年份
1962
出版国家/地区
POLAND
是否OA
No
SCI期刊coverage
Science Citation Index Expanded(科学引文索引扩展)
NCBI查询
PubMed Central (PMC)链接 全文检索(pubmed central)
Postepy Mikrobiologii 期刊中科院JCR 评价数据
最新中科院JCR分区
大类(学科)
小类(学科)
JCR学科排名
生物
MICROBIOLOGY(微生物学) 4区
125/126
最新的影响因子
0.263 查看高效阅读SCI的方法
最新公布的期刊年发文量
年度总发文量 年度论文发表量 年度综述发表量
42 42 0
总被引频次 126
特征因子 0.000100
影响因子趋势图
2007年以来影响因子趋势图(整体平稳趋势)
Postepy Mikrobiologii 期刊CiteScore评价数据
最新CiteScore值
0.29
=
引文计数(2018) 文献(2015-2017)
=
31次引用 108篇文献
文献总数(2014-2016) 108
被引用比率
27%
SJR
0.134
SNIP
0.173
CiteScore排名
序号 类别(学科) 排名 百分位
1 Immunology and Microbiology Microbiology #124/135
2 Medicine Microbiology (medical) #93/109
CiteScore趋势图
CiteScore趋势图
scopus涵盖范围
scopus趋势图
Postepy Mikrobiologii 投稿经验(由下方点评分析获得,0人参与,697人阅读)
偏重的研究方向:
  • 暂无
投稿录用比例: 暂无
审稿速度: 暂无
分享者 点评内容
没有更多了~
aaa
#124 135
Postepy Mikrobiologii 0.29 第7百分位
排名
来源出版物名称 CiteScore2017 百分位
#1
Nature Reviews Microbiology 13.46 第99百分位
#2
FEMS Microbiology Reviews 12.68 第98百分位
#3
Annual Review of Microbiology 11.70 第98百分位
#4
Cell Host and Microbe 11.62 第97百分位
#5
ISME Journal 9.50 第96百分位
#6
Microbiome 9.43 第95百分位
#7
Trends in Microbiology 7.97 第95百分位
#8
Nature Microbiology 7.82 第94百分位
#9
mBio 6.08 第93百分位
#10
PLoS Pathogens 6.05 第92百分位
#11
Current Opinion in Microbiology 6.03 第92百分位
#12
Soil Biology and Biochemistry 5.63 第91百分位
#13
mSystems 5.12 第90百分位
#14
Critical Reviews in Microbiology 4.84 第90百分位
#15
Environmental Microbiology 4.83 第89百分位
#16
Gut Microbes 4.73 第88百分位
#17
Emerging Microbes and Infections 4.65 第87百分位
#18
Cellular Microbiology 4.53 第87百分位
#19
Food Microbiology 4.30 第86百分位
#20
Journal of Virology 4.24 第85百分位
#21
npj Biofilms and Microbiomes 4.22 第84百分位
#22
Frontiers in Microbiology 4.19 第84百分位
#23
Fungal Biology Reviews 4.17 第83百分位
#24
Frontiers in cellular and infection microbiology 3.97 第82百分位
#25
Biology and Fertility of Soils 3.93 第81百分位
#26
FEMS Microbiology Ecology 3.87 第81百分位
#27
Microbiological Research 3.86 第80百分位
#28
Current Topics in Microbiology and Immunology 3.79 第79百分位
#29
International Journal of Food Microbiology 3.76 第78百分位
#30
International Biodeterioration and Biodegradation 3.75 第78百分位
#31
Molecular Microbiology 3.71 第77百分位
#32
Systematic and Applied Microbiology 3.66 第76百分位
#33
International Journal of Medical Microbiology 3.59 第75百分位
#34
EcoSal Plus 3.50 第75百分位
#35
Fungal Genetics and Biology 3.43 第74百分位
#36
Infection and Immunity 3.43 第74百分位
#37
Epidemics 3.42 第72百分位
#38
mSphere 3.27 第72百分位
#39
Virulence 3.22 第71百分位
#40
Molecular Oral Microbiology 3.07 第70百分位
#41
Expert Review of Anti-Infective Therapy 2.97 第70百分位
#42
BMC Microbiology 2.95 第69百分位
#43
Future Microbiology 2.94 第68百分位
#44
Journal of Bacteriology 2.94 第68百分位
#45
FEMS Yeast Research 2.91 第67百分位
#46
Antibiotics 2.88 第65百分位
#47
Protist 2.88 第65百分位
#48
Gut Pathogens 2.87 第64百分位
#49
Ticks and Tick-borne Diseases 2.84 第64百分位
#50
Mycotoxin Research 2.83 第63百分位
#51
Anaerobe 2.80 第62百分位
#52
Advances in Microbial Physiology 2.74 第61百分位
#53
Veterinary Microbiology 2.70 第61百分位
#54
European Journal of Soil Biology 2.68 第60百分位
#55
Infection, Genetics and Evolution 2.67 第59百分位
#56
Beneficial microbes 2.63 第58百分位
#57
MicrobiologyOpen 2.63 第58百分位
#58
Tuberculosis 2.60 第57百分位
#59
Extremophiles 2.51 第56百分位
#60
Current Issues in Molecular Biology 2.50 第55百分位
#61
Foodborne Pathogens and Disease 2.47 第55百分位
#62
Probiotics and Antimicrobial Proteins 2.46 第54百分位
#63
Biodegradation 2.43 第53百分位
#64
Microbes and Infection 2.41 第52百分位
#65
European Journal of Protistology 2.36 第51百分位
#66
Microbial Pathogenesis 2.36 第51百分位
#67
Innate Immunity 2.34 第50百分位
#68
Microbial Drug Resistance 2.34 第50百分位
#69
Journal of Eukaryotic Microbiology 2.33 第49百分位
#70
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2.29 第48百分位
#71
International Journal of Microbiology 2.27 第47百分位
#72
Vector-Borne and Zoonotic Diseases 2.25 第47百分位
#73
Indian Journal of Microbiology 2.24 第46百分位
#74
Journal of Microbiology 2.20 第45百分位
#75
Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 2.16 第44百分位
#76
Journal of Medical Microbiology 2.11 第43百分位
#77
Research in Microbiology 2.11 第43百分位
#78
New Microbes and New Infections 2.06 第42百分位
#79
Brazilian Journal of Microbiology 2.00 第41百分位
#80
Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 1.97 第41百分位
#81
Journal of Microbiological Methods 1.95 第40百分位
#82
Antonie van Leeuwenhoek 1.87 第39百分位
#83
FEMS Microbiology Letters 1.80 第38百分位
#84
Microbiology 1.78 第38百分位
#85
Mycopathologia 1.75 第37百分位
#86
Archives of Microbiology 1.74 第36百分位
#87
Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 1.72 第35百分位
#88
Journal of Food Protection 1.63 第35百分位
#89
Mycology 1.61 第34百分位
#90
Archaea 1.59 第33百分位
#91
Journal of Infection in Developing Countries 1.53 第32百分位
#92
Jundishapur Journal of Microbiology 1.53 第32百分位
#93
Canadian Journal of Microbiology 1.52 第31百分位
#94
Journal of Global Antimicrobial Resistance 1.51 第30百分位
#95
Microbiology and Immunology 1.49 第30百分位
#96
Current Microbiology 1.48 第29百分位
#97
Pathogens and Global Health 1.47 第28百分位
#98
Folia Microbiologica 1.45 第27百分位
#99
Journal of Foraminiferal Research 1.43 第27百分位
#100
British Journal of Biomedical Science 1.42 第26百分位
#101
Geomicrobiology Journal 1.39 第25百分位
#102
Mycobiology 1.33 第24百分位
#103
Tropical Parasitology 1.33 第24百分位
#104
Journal of Tropical Medicine 1.29 第23百分位
#105
Iranian Journal of Microbiology 1.27 第22百分位
#106
Methods in Microbiology 1.24 第21百分位
#107
International Microbiology 1.18 第21百分位
#108
Current Protocols in Microbiology 1.16 第20百分位
#109
Journal of Food Safety 1.14 第19百分位
#110
Revista Iberoamericana de Micologia 1.13 第18百分位
#111
Vaccine Reports 1.08 第18百分位
#112
Journal of General and Applied Microbiology 1.06 第17百分位
#113
Polish Journal of Microbiology 1.06 第17百分位
#114
Medical Mycology Case Reports 0.96 第15百分位
#115
Turkish Journal of Biology 0.85 第15百分位
#116
Annals of Clinical and Laboratory Science 0.84 第14百分位
#117
Microbiology 0.84 第14百分位
#118
Revista Argentina de Microbiologia 0.78 第12百分位
#119
Oxford Medical Case Reports 0.62 第12百分位
#120
Archives of Clinical Infectious Diseases 0.55 第11百分位
#121
Microbe 0.44 第10百分位
#122
Karstenia 0.39 第10百分位
#123
Microbiology and Biotechnology Letters 0.38 第9百分位
#124
African Journal of Clinical and Experimental Microbiology 0.29 第7百分位
#125
Birkhauser Advances in Infectious Diseases 0.29 第7百分位
#126
Postepy Mikrobiologii 0.29 第7百分位
#127
Journal of Bacteriology and Virology 0.25 第5百分位
#128
Molecular Genetics, Microbiology and Virology 0.25 第5百分位
#129
Antibiotiki i Khimioterapiya 0.21 第4百分位
#130
Korean Journal of Microbiology 0.20 第4百分位
#131
Journal of Pure and Applied Microbiology 0.14 第3百分位
#132
Archiv fur Lebensmittelhygiene 0.12 第2百分位
#133
Chinese Journal of Microbiology and Immunology 0.08 第1百分位
#134
Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 0.07 第1百分位
#135
Microbiology Today 0.02 第0百分位
aaa
#93 109
Postepy Mikrobiologii 0.29 第14百分位
排名
来源出版物名称 CiteScore2017 百分位
#1
Clinical Microbiology Reviews 22.57 第99百分位
#2
Microbiome 9.43 第98百分位
#3
Trends in Microbiology 7.97 第97百分位
#4
Nature Microbiology 7.82 第96百分位
#5
Current Opinion in Microbiology 6.03 第95百分位
#6
Clinical Infectious Diseases 5.42 第94百分位
#7
Infectious Disease Clinics of North America 4.92 第94百分位
#8
Emerging Infectious Diseases 4.78 第93百分位
#9
Gut Microbes 4.73 第92百分位
#10
Clinical Microbiology and Infection 4.57 第91百分位
#11
Journal of Oral Microbiology 4.41 第90百分位
#12
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 4.39 第89百分位
#13
Frontiers in Microbiology 4.19 第88百分位
#14
Frontiers in cellular and infection microbiology 3.97 第87百分位
#15
Food Packaging and Shelf Life 3.84 第86百分位
#16
Current Topics in Microbiology and Immunology 3.79 第85百分位
#17
Current Opinion in Infectious Diseases 3.64 第84百分位
#18
International Journal of Medical Microbiology 3.59 第83百分位
#19
Journal of Clinical Microbiology 3.55 第83百分位
#20
International Journal of Antimicrobial Agents 3.54 第82百分位
#21
Pathogens 3.52 第81百分位
#22
Antimicrobial Resistance and Infection Control 3.48 第80百分位
#23
Journal of Infection 3.32 第79百分位
#24
Microbiology spectrum 3.23 第78百分位
#25
Virulence 3.22 第77百分位
#26
Molecular Oral Microbiology 3.07 第76百分位
#27
Expert Review of Anti-Infective Therapy 2.97 第75百分位
#28
BMC Microbiology 2.95 第74百分位
#29
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 2.94 第73百分位
#30
Future Microbiology 2.94 第73百分位
#31
Infectious Diseases and Therapy 2.89 第72百分位
#32
Antibiotics 2.88 第71百分位
#33
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2.81 第70百分位
#34
International Journal of Infectious Diseases 2.80 第69百分位
#35
Medical Microbiology and Immunology 2.73 第68百分位
#36
Infection, Genetics and Evolution 2.67 第67百分位
#37
Beneficial microbes 2.63 第66百分位
#38
Clinical and Vaccine Immunology 2.63 第66百分位
#39
Tuberculosis 2.60 第64百分位
#40
Infection Control and Hospital Epidemiology 2.59 第63百分位
#41
Journal of Hospital Infection 2.52 第62百分位
#42
Pathogens and Disease 2.52 第62百分位
#43
Current Issues in Molecular Biology 2.50 第61百分位
#44
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 2.49 第60百分位
#45
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2.40 第59百分位
#46
Microbial Drug Resistance 2.34 第58百分位
#47
International Journal of Microbiology 2.27 第57百分位
#48
Infection 2.25 第56百分位
#49
Clinical Medicine Insights: Pathology 2.11 第55百分位
#50
Journal of Medical Microbiology 2.11 第55百分位
#51
Pediatric Infectious Disease Journal 2.01 第53百分位
#52
Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 1.97 第52百分位
#53
APMIS 1.95 第51百分位
#54
Journal of Microbiological Methods 1.95 第51百分位
#55
Journal of Infection and Chemotherapy 1.78 第50百分位
#56
Sexually Transmitted Diseases 1.69 第49百分位
#57
Journal of Microbiology, Immunology and Infection 1.66 第48百分位
#58
Infectious Diseases 1.57 第47百分位
#59
Brazilian Journal of Infectious Diseases 1.54 第46百分位
#60
Jundishapur Journal of Microbiology 1.53 第45百分位
#61
New Microbiologica 1.52 第44百分位
#62
Journal of Global Antimicrobial Resistance 1.51 第43百分位
#63
Surgical Infections 1.51 第43百分位
#64
British Journal of Biomedical Science 1.42 第41百分位
#65
Journal of Water and Health 1.40 第40百分位
#66
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 1.29 第39百分位
#67
Iranian Journal of Microbiology 1.27 第38百分位
#68
Methods in Microbiology 1.24 第38百分位
#69
Japanese Journal of Infectious Diseases 1.20 第36百分位
#70
Journal of Clinical Laboratory Analysis 1.20 第36百分位
#71
International Microbiology 1.18 第35百分位
#72
Microbial Risk Analysis 1.17 第34百分位
#73
Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology 1.14 第33百分位
#74
Polish Journal of Microbiology 1.06 第32百分位
#75
International Journal of Mycobacteriology 1.04 第31百分位
#76
Journal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases 1.00 第30百分位
#77
Infectious Disorders - Drug Targets 0.83 第29百分位
#78
Asian Pacific Journal of Tropical Disease 0.81 第28百分位
#79
Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej 0.80 第27百分位
#80
Revista Argentina de Microbiologia 0.78 第27百分位
#81
Infezioni in Medicina 0.77 第26百分位
#82
Indian Journal of Medical Microbiology 0.76 第25百分位
#83
Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica 0.65 第24百分位
#84
GERMS 0.63 第23百分位
#85
Clinical Microbiology Newsletter 0.57 第22百分位
#86
Mikrobiyoloji Bulteni 0.57 第22百分位
#87
Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie 0.54 第20百分位
#88
Revista Espanola de Quimioterapia 0.54 第20百分位
#89
Indian Journal of Pathology and Microbiology 0.52 第18百分位
#90
Human Microbiome Journal 0.45 第17百分位
#91
Reviews in Medical Microbiology 0.31 第16百分位
#92
Klinicka Mikrobiologie a Infekcni Lekarstvi 0.30 第16百分位
#93
African Journal of Clinical and Experimental Microbiology 0.29 第14百分位
#94
Postepy Mikrobiologii 0.29 第14百分位
#95
Infectio 0.27 第13百分位
#96
Clinical Epidemiology and Global Health 0.25 第12百分位
#97
Infectious Diseases in Clinical Practice 0.22 第11百分位
#98
Antibiotiki i Khimioterapiya 0.21 第10百分位
#99
Malaysian Journal of Microbiology 0.21 第10百分位
#100
Klimik Dergisi 0.18 第8百分位
#101
Acta Microscopica 0.16 第7百分位
#102
Turk hijiyen ve deneysel biyoloji dergisi. Turkish bulletin of hygiene and experimental biology 0.15 第6百分位
#103
Enfermedades Infecciosas y Microbiologia 0.12 第5百分位
#104
Chinese Journal of Endemiology 0.06 第4百分位
#105
Chinese Journal of Infection and Chemotherapy 0.06 第4百分位
#106
Kasmera 0.05 第3百分位
#107
Acta Microbiologica Hellenica 0.02 第1百分位
#108
Infektoloski Glasnik 0.02 第1百分位
#109
Krankenhaushygiene und Infektionsverhutung 0.00 第0百分位

Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司